A templomunk felújítását 2021-2022 között a Magyar Kormány támogatta!


BGA Logo

 

Templom története

E-mail Nyomtatás

A falu első írásos emléke, 1272-ből való, amikor is Chab formában említik. Az 1332/37. évi pápai tizedlajstromban egyházashelyként szerepel a falu az alábbi formában: Petrus sac. B. M. Virg. De Chib. Ekkor tehát Chib-nek írták, egyháza Szűz Máriáról neveztetett el, a falu papja pedig Péter nevezetű volt. Szintén egy 1332-ből származó feljegyzés arról tanúskodik, hogy az akkori csábi plébános évi tizedjövedelme fél márka volt, s három garas pápai tizedet fizetett.

A plébánia 1755-ben keletkezett, filiái: Felsőpribély, Keszihóc és Bükkpuszta. A falunak már a XIV. században első felében (1332) is volt temploma. Ez a mai temető alsó (déli) részén állt, sajnos, már a nyomai sincsenek meg. Ezt szintén a Szűzanya tiszteletére szentelték fel, tehát a Mária-kultusznak nagy hagyománya van Csábon. Mind a mai napig a falu elsőszámú műemlékének számít a település feletti temetődomb mellett épült késő barokk római katolikus templom, melyet Szűz Mária nevének tiszteletére szentelték fel 1768-ban. Kegyurai gróf Zichy Zsigmond és Balassa Antal örökösei. A mai templomot az 1950-es évek végén újították fel, s 1997-ben Parák László plébániai helytartó kezdeményezésére restaurálták, illetve újrafestették azt. A templom széles hajójú, porosz boltozatos kórussal és tágas sekrestyével. A főoltár Madonna-képe XIX. századi munka. Az egykori későbarokk szószék, orgona és főoltár ma már nincsenek a templomban, ugyanis a II. Vatikáni Zsinat félreértelmézésének áldozatául estek. A megmaradt műemlékek közül említésre méltó a korabeli keresztelőkút, valamint Szent István király álló szobra. A templom bejárata fölött barokk, hagymakupolás torony áll, a főportálé felett pedig latin feliratos kőtáblát látni, mely a templom építésével kapcsolatos informásiókat tartalmaz.A templom homlokfalán, a bejárattól jobbra helyezték el a falu szülöttjének, Szeder Fábián tudós szerzetesnek az emléktábláját, melynek felállítását Dobos Péter plébános szorgalmazta, s 1985-től áll a helyén. A főbejárat bal felén helyezték el az I.és II. világháborúban elesett 22 csábi lakos emléktábláját.

Csábító

Mária Légió

ELÉRHETŐSÉGEK

Római Katolikus Egyházközség - Csáb
Petőfi utca 31
991 25 Csáb, Szlovákia

Telefon: +421 47 882148
Mobil: +421 903 174933
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bank számlaszám: SK27 0200 0000 0037 5680 6454

PARTNEREK