A templomunk felújítását 2021-2022 között a Magyar Kormány támogatta!


BGA Logo

 

Mária Légió

E-mail Nyomtatás

A Mária Légió világiakból álló katolikus szervezet, ami az egyházi rendbe illeszkedik, mindig a helyei plébános jóváhagyásával, azt segítve működik. Minden csoport egy már működő segítségével jöhet létre, és állandó kapcsolatban vannak egymással.
A Mária Légió tagja lehet bárki, nemre, családi állapotra, iskolai végzettségre való tekintet nélkül, ha katolikus és egyházilag rendezett életet él. Egy a fontos, hogy érezze, nem elég imádkozni, tenni is kell, apostolkodni, hisz ez egy megkeresztelt ember keresztségből forrásozó kötelessége.

A Mária Légió célja, hogy az egység, a szeretet jegyében törekedjünk Krisztus ügyét szolgálni, a Szűzanya segítségével. Mindenkit Mária által közelebb vezetni Jézushoz, a szentségek vételéhez való segítség által, a lelkek megmentése, az egyházba, Istenhez való vezetése. Feladatunk a nem hívők megtérése és a hívők hit- életének elmélyítése, a tagok megszentelődése. Nagyon szép szokás, hogy IGEN-t mondunk a Szűzanyának, úgy ahogy Ő is IGEN-t mondott a Jó Istennek. Nem mi választottuk Máriát, hanem Ő hívott meg minket. Küldetésünk van.

Kétfajta légiós tagság létezik: aktív tagok, valamint segítőimádkozók. Az aktív tagok hetente egyszer találkoznak, elimádkozzák az öt tized rózsafüzért és a légiós imákat. Megbeszélik a végzett légiós munka tapasztalatait, majd újabb feladatokat vállalnak. Ilyen feladatok, pl. beteglátogatás, elhagyatott öregek lelki gondozása, a szentségekhez való visszavezetés, közös ima. De fizikai munkában is részt vesznek: díszítés, takarítás, templomkert – plébánia rendben tartása. A második fajta légiós tagság a segítőimádkozók. Őket segítő légiósoknak is szokás nevezni, mivel napi imájukkal, az öt tized rózsafüzérrel és a légiós imákkal segítik az aktív tagokat munkájukban.
A Mária Légió alapítása Írországban kezdődött Frank Duff által 1921-ben. Nagy példaképünk II. János Pál pápa, aki nagyra becsülte a Légió munkáját és többször ösztönzött az apostoli munka kiterjesztésére.

A csoport lelki vezetői a helyi plébánosok, akik tanácsaikkal vezetik őket. Az aktív tagokból tisztségviselőket választanak – az elnököt, alelnököt, írnokot és pénztárost, akiket három évre nevez ki a Comitium.

A helyi „Örömünk oka” Praesidium 2008. augusztus 21. alakult, hét aktív tagja van  és 64 segítőimádkozója. A tisztségek a következők

- elnök – Balga Jácinta
- alelnök – Fónod Ilona
- írnok – Pulai Alica
- pénztáros – Bojtos Mária
- a többi aktív tagok – Balga Mária, Zatyko Mária, Cibulya Jaroszlav.
A mai időkben különösen nagy szüksége van az embereknek közösségre, ahol jól érzik magukat, figyelnek egymásra, és tanulhatnak egymástól, mint egy családban. Ezért szeretnénk mindenkit bátran buzdítani:

CSATLAKOZZ TE IS A MÁRIA LÉGIÓHOZ!!!

Csábító

Mária Légió

ELÉRHETŐSÉGEK

Római Katolikus Egyházközség - Csáb
Petőfi utca 31
991 25 Csáb, Szlovákia

Telefon: +421 47 882148
Mobil: +421 903 174933
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bank számlaszám: SK27 0200 0000 0037 5680 6454

PARTNEREK