A templomunk felújítását 2021-2022 között a Magyar Kormány támogatta!


BGA Logo

 

ISTEN IGÉJÉNEK CSALÁDI SZERTARTÁSA

E-mail Nyomtatás

ISTEN IGÉJÉNEK CSALÁDI SZERTARTÁSA

 

 

A családnak rendszeresen táplálkoznia kellene Isten Igéjével, közös Biblia olvasással és az ige imájával. Ajánlatos, hogy a Bibliának legyen kiváltságos helye a családban, ne legyen félre téve a polcon. Ajánlatos ezért közös családi szertartásokat végezni az Isten Igéjéről. Ajánlatos erre a családi szertartásra megfelelő időt találni, előkészíteni a megfelelő helyet. A család szimbolikusan a szertatás alkalmából gyülekezzen az asztalnál, ahol étkezni szoktak. Így tudatosítják a családtagok, hogy nemcsak kenyérrel él az ember. Hogy kimutassák Isten Igéjének különlegességét, amelynek kijár a tiszteletet, ajánlatos az asztalt leteríteni, közepére meggyújtott gyertyát tenni (vagy adventi koszorút), melléje pedig a Bibliát, amelyből olvasni fognak.

 

Bevezető

Közösen keresztet vetnek: „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében“. Ámen. Az apa vagy az anya (vagy más családtag, aki előimádkozik) felemeli az Írást ezekkel a szavakkal: „Az Isten Igéjének fénye világosítsa be otthonunkat. “. Mindenki válaszol „Ámen“.

 

Bevezető ima:

Mennyei Atyánk, hittel vesszük kezünkbe a Szentírást. Hisszük, hogy olyan szavakat tartalmaz, amelyek fényként világítanak a mi családunk életében. Szentlélek Isten, Te megsugalmaztad a szentíróknak, hogy mit írjanak, kérünk Téged, segíts megértetünk a szavakat, amelyeket most az Írásban olvasni fogunk és adj erőt, hogy élni tudjunk szerintük. Urunk Jézus, József és Mária elfogadtak Téged, mint saját fiukat – az Isten Igéjét – és együtt veled megalkották a Szentcsaládot, add, kérünk, hogy az elolvasott Isten Igéje vezesse családunkat az életszentség útján. Szűz Mária és Szent József esdjétek ki családunk tagjaira a szeretetet és elkötelezettséget a Szentírás iránt, hogy az Írás szerint tudjuk formálni egész életünket. Ámen.

 

Isten Igéjének olvasása

Következik a Szentírás kiválasztott részének olvasása.  Lehet ez a liturgikus rendszabály szerinti megadott rész. A család eldöntheti egy bibliai könyv fokozatos olvasását minden szertartás alkalmából egészen a könyv végéig. Ajánlatos, hogy az olvasásnál mindenkinek legyen saját szövege, de egyúttal Isten Igéjét olvassák fel hangosan.

 

Az Írás olvasása kezdődjék liturgikus formulával:

Olvasmány (pl. Evangélium szent János könyvéből; Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből, stb.) Következik Isten Igéjének olvasása.

Liturgikus formulával végződik:

Ez az Isten Igéje. Többiek válaszolnak: Istennek legyen hála.

 

Közös reflexió:

Mivel Isten Igéjének szertartása a családban történik, szükséges az olvasás alatt és a közös reflexiónál figyelembe venni a szöveg megértésének képességét az egyes családtagoknál, elsősorban is a gyermekeknél. Hogyha a családban vannak kisgyermekek is, az Írás közös felolvasása után következhet annak megfelelő olvasása a gyermek Bibliából. Ezt követheti az egyszerű magyarázat a gyermekek szintjéhez viszonyítva. A közös reflexió két lépésben haladhat: Látni – A szöveg lényegének megértése. Amíg a szöveg beszélgetést tartalmaz, megkérdezzük előbb: Milyen főszereplői vannak az eseménynek? Hol történik az esemény? Milyen időben? Milyen helyen? Ismerjük ezeket a szereplőket? Tudjuk azonosítani a helyet? Mi a fő mondanivalója az eseménynek? Hogyha a szövegnek példabeszéd formája van, megkérdezzük: Ki adja elő? Kinek szól? Mi a fő mondanivalója? A közös beszélgetést a szülő vezeti, vagy más felnőtt tag a családból. A szöveg magyarázáshoz Bibliai magyarázatokat használunk, egyéb segédanyagokat, kommentárokat, pl. folyóiratokból (Sväté Písmo pre každého – A Szentírás mindenkinek c.). Cselekedni – a közös szövegmagyarázat után a tagok összpontosítanak arra és elgondolkodnak a felett, milyen konkrét elhatározáshoz, cselekedethez vezeti őket az elolvasott bibliai szöveg. Kiválaszthatnak egy közös elhatározást vagy pedig mindenki megszab egy sajátot.

 

Közös könyörgések

Az Isten Igéje fölötti közös elmélkedés után következnek a család könyörgései. Előadhatók úgy, mint a liturgia keretében. Előadhatóak az itt le írottak, vagy csak a kiválasztottak. A végén mindenki hozzácsatolhassa a saját kéréseit.

 

(Válaszoljunk: R. Urunk, add, hogy hallgassuk a te szavaidat és éljünk is szerintük.)

 

Urunk Jézus, add, kérünk, hogy a mi családunk olvassa és értse az Írást egységben az egész Egyház hívő népének családjával. R.

Urunk Jézus, könyörgünk Hozzád a mi családunkért, hogy az Isten Igéjének olvasása egyesítsen és erősítsen bennünket. R.

Urunk Jézus, kérünk Téged, add, hogy az Isten Igéje töltsön el minket mind édes eledel és hogy minden nap vágyakozzunk utána. R.

Urunk Jézus, add meg kérünk minden családtagunknak, hogy a Szentírás olvasása által hűséges tanítványaid és követőid lehessünk. R.

Urunk Jézus, könyörgünk Hozzád a mi szüleinkért, hogy a Te igéd hallgatása által növekedjenek bölcsességben és felelősségben gyermekeik nevelésénél. R.

Urunk Jézus, könyörgünk a családunkban élő gyermekekért, hogy a Te igéd hallgatása segítse őket kegyelmed és bölcsességed növekedésében. R.

Urunk Jézus, kérünk, add, hogy Isten igéjének olvasásával feltárjuk életbeli hivatásunkat és hűségesek maradjunk hozzá. R.

 

Itt mindenki hozzáfűzheti saját kérelmeit.

A szertartás befejező imával végződik, amelyet egy szülő ad elő.

 

Befejező ima

Szentlélek Isten, köszönjük Néked, hogy Te vezettél bennünket a Szentírás olvasáskor. Add, hogy szaporítsa családunkban az Isten kegyelmét, terjessze a hitet, adjon reményt és erősítse a szeretetet. Szűzanyánk, aki szívedbe zártad a Te szent Fiadnak szavait és elmélkedtél felettük, add, hogy mindig készségesen fogadjunk és szívünkbe zárjunk minden igét, amely Istentől származik. Ámen.

 

A szertartás végén a család elénekelhet egy megfelelő vallásos éneket és megcsókolhatják egymást az összetartozás és szeretet jegyében, ahogy szent Pál apostol is felszólította az első keresztényeket: „Köszöntsétek egymást szent csókkal“ (1 Kor 16,20).

 

Csábító

Mária Légió

ELÉRHETŐSÉGEK

Római Katolikus Egyházközség - Csáb
Petőfi utca 31
991 25 Csáb, Szlovákia

Telefon: +421 47 882148
Mobil: +421 903 174933
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bank számlaszám: SK27 0200 0000 0037 5680 6454

PARTNEREK